Historie Café "De Feanslûs"


Het pand was vanouds de sluis en brugwachterswoning van het 4e en 5e veendistrict. In 1853 werd het huis een Herberg met "trochreed". De Herberg verwisselde viermaal van eigenaar voordat Tjerk Joustra in 1897 de Herberg kocht. Een van zijn dochters, Anna Joustra, werd een beroemde kunstschilder.  Van 1925 tot de sluiting in 1954 exploiteerde de familie Bosscha het Café Feanslûs. Nadat het pand vanaf 1955 voor verschillende doeleinden werd gebruikt, namen Hanneke en Henk Brouwer het pand over om het te renoveren en om er een Bed en Breakfast te starten. In juni 2009 mochten zij de eerste gasten verwelkomen en in 2011 is de renovatie van de buitenkant voltooid.

 

1850 - 1896


De historie van Veensluis 20 begint in ca. 1850. Hier werd het pand gebruikt als brugwachterswoning. In 1853 vestigde het Café Feanslûs zich in het pand. Op de foto is de oorspronkelijke bebouwing te zien. Het huis had toen nog een puntdak met de "trochreed" aan de rechterzijde.

1897 - 1924


In 1897 werd café Feanslûs gekocht door de familie Joustra, welke hiervoor eigenaar was van logement Heidewoud (nu het bekende Hotel Tjaarda). Één van Joustra's dochters, Anna, was een verdienstelijke kunstenares. Een groot deel van haar werk is in het bezit van de Oudheidkamer  in Heerenveen.

1925 - 1954


Van 1925 tot de sluiting in 1954 exploiteerde de familie Bosscha het Café Feanslûs.


2007


Sinds de sluiting van het café heeft het pand diverse functies gehad - van potgrond bedrijf 'Veenbaas' tot 'Het Hobby Paleis'. In 2007 hebben Hanneke en Henk Brouwer het pand overgenomen en zijn begonnen te renoveren.

2009


De binnenkant en de achterkant zijn compleet afgebroken en opnieuw gebouwd. Ook het asfalt rondom het pand heeft plaats gemaakt voor een sfeervolle tuin.

2012


Het aanzicht van het pand heeft een complete metamorfose ondergaan. Door de keuze van de kleuren komt het art-deco karakter van het pand nog beter tot zijn recht.